Feeds:
பதிவுகள்
பின்னூட்டங்கள்

Posts Tagged ‘Rajam100’

இந்த வருடம் முழுவதும் பரிவாதினியில் மாதம் ஒரு கச்சேரி எஸ்.ராஜம் நூற்றாண்டை முன்னிட்டு நடைபெரும்.

முதல் கச்சேரி எஸ்.ராஜம் அவர்களின் சீடர் அக்‌க்ஷய் பத்மநாபன் பாடுகிறார்.

SRajam- Akshay

Read Full Post »

This picture needs no explanation. This was one of the early publications of Rajam i the early 1940s (I think in Kalaimagal). There are few more in this series. I’ll publish them tomorrow.

similie

**********************************************

A Fairly detailed exposition of this rare ragam with an alapana and some lilting swaras. This was part of an AIR concert during the later days of Rajam. He was accompanied by Vidwan VL Kumar on the violin and Vidwan K.V.Prasad on the mridangam.

Read Full Post »

It is usually easy to identify Rajam’s works by just looking at them. The fingers, the lines, the eyes etc. are unmistakable. However, some rare works of his demand a relook to confirm that it was indeed done Rajam. Here is one such line drawing from Kalaimagal in the 1950s, illustrating writer Akilan’s story.

#Rajam100

022

****************************************************************************

Rajam100 – Song 10 of 365

Today I present a rare Anai Ayya Kriti in Dhanyasi. This again is a private recording. Each and every phrase drips with Dhanyasi. This recording without accompaniments should be useful particularly for students who would like to learn the song.

Read Full Post »

Today I present a wrapper from Vanoli depicting Tyagaraja. Apart from water colours, Rajam sir’s was known for his portrayal through line drawings. This a good example for his steady yet graceful lines.

#Rajam100

DSC_0313

*****************************************************************************

Rajam sir was always looking to learn new compositions. It didn’t matter if it was a composition of old masters or his contemporaries or even his juniors. Here we present a composition of his slightly senior contemporary artist, G.N.Balasubramaniam in raga Sarangatarangini. A fairly detailed presentation with a short introduction.

Read Full Post »

Today I present one of the most famous works of Rajam sir – “Rama Pattabishekam”. This was published in 1956 Kalaimagal Deepavali Malar. Quite likely isnpired from Kamban’s “AriyaNai anuman thaanga”

 

select 12

Today’s musical selection is the lovely alapana of raga Naganandini. What stands out is the effortlessness as he traverses the scale.

#Rajam100

Read Full Post »

Not many know that S.Rajam was commissioned to illustrate for Kalki’s Parthiban Kanavu. The advertisement for the series had illustrations from Rajam. However, he fell apart with the author and did not work for the magazine until the demise of Kalki Krishnamurthi.

Here is one of those illustrations that was published as part of the advertisement. If you had been to Mamallapuram caves, you can relate to this work. I particularly like the way he depicted the fight in a silhouette.parthiban kanavu 2

*************************************************************************************

Rajam100 – Song 7 of 365

Today I present a Neelakanta Sivan Kriti is Raga Varali. This was part of AIR concert with krithis based on Neelakanta Sivan’s composition.

#Rajam100

Read Full Post »

Today I present one of the ashtadhik balaka’s (Vayu) portrayed by Rajam. This series was published as a cover image in a kannada magazine.

It will be interesting to compare with the details in TA Gopinath Rao’s book on iconography and the depiction of ashtadhik balaka’s in places such as Thanjavur.

select 25

********************************************************************************

Rajam100 – song 6 of 365

Today I present an Ashtapadi in the melakartha raga Kosalam.

Unfortunate that the recording is not complete. Interestingly, Balamuralikrishna has sung this in the same raga.

I did ask Rajam sir about who the tunesmith was for this Astapathi ad he confirmed to me that it was indeed tuned by Rajam himself.

#Rajam100

Read Full Post »

The published works in the fifties and sixties are personal favorites of mine. The deepavali malar’s especially had many pages dedicated for paintings with several themes explored elaborately.

Today I present one such painting that was published in Kalki Deepavali Malar, It is interesting that in the later years, Rajam uses a more prominent outlines with ink, while his earlier works have only a suggestive outline. The depth and shades of colour obtained through his wash technique and the detailing makes this one of his all time best.

select 10

Today I present a very rare song of Subbarama Dikshitar in Nattaikurunji. The liting rendition and the unique chittaswarams laced with solkattus makes it special. #Rajam100

Read Full Post »

I had the pleasure of meeting Rajam sir almost every weekend for about five years. Sometimes, I would find a painting based on our previous conversation. There were some extempore sketches too.

Once I asked him, if the similies in the song “antha rama saundharyam” made sense? As an artist, was he able to visualise them?

He responded extempore with a line drawing. It is a prized possession for me. I’m happy to share that drawing along with the song rendered by him today.

article 3

Rajam100 – Song 4 of 365

Today I present a song from Arunachala Kavi’s Rama Natakam. This is a private recording, rendered at home, without any accompaniments.

He had actually rendered over fifty kritis covering the entire stoty in this recording.

I asked him on whatoccasion he sang this.

He said, “My son had brought a new recorder. I wanted to check if it worked fine!”.

We are glad that the recorder worked fine and the recording survived.

Read Full Post »

On the third day, I would like to share Rajam’s depiction of Arunachala Kavi.

It is said that Kamban made his Ramayana public in the Srirangam temple. Arunachala Kavi wished that his Rama Nataka Kirthanais were released in Srirangam as well. There were some resistance to it. The famous song “En Palli Kondeer ayya” is actually a plea to Ranganatha from Arunachala Kavi. The “never sung” third charanam explicitly says that.

I particularly like the Pavala malli decoration on the Perumal.

#Rajam100

 

Arunachala Kavi.jpg

***************************************************************************

The third song that I present is from a private recording. I received a set of recordings from Rajam sir, where his student Smt. Gomathi had digitised his renditons during the classes. There were over 400 songs, including all 72 melakartha songs of Koteeswara Iyer.

Rajam’s most famous musical contribution was popularizing Kotishwara Iyer’s compositions. Here I present the composition in Todi. ‘Kali Theera’ – in true Ariyakudi style. The cascading sangatis and that deep and ringing mandra panchamam in the chitta swarams makes it a cherished recording for me.

In the Kanda Ganamutham album, that is commercially available, he has sung a crisp alapana and lovely swaras as well.

 

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »